Freddie Aguilar – Bayan Ko

no image

lyrics Freddie Aguilar – Bayan Ko

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka

Nasadlak sa dusa

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang ‘di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita

Aking adhika
Makita kang sakdal laya

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang ‘di magnasang makaalpas