Freddie Aguilar – Ina

no image

lyrics Freddie Aguilar – Ina

Siya ang iyong ina
Na sa ‘yo’y nagsilang
Siya ang ‘yong ina
Na sa ‘yo’y nagmahal

Magmula nung bata ka
Ay ‘di ka niya binayaan
Lagi siya sa ‘yong tabi
‘Di humihiwalay sa ‘yong piling

Siya ang ‘yong ina

Na sa ‘yo’y nagmahal

Siya ang ‘yong ina
Na ngayo’y lumuluha
Siya ang ‘yong ina
Ano ang iyong ginawa

Labis mong sinaktan
Ang kaniyang damdamin
‘Di mo man lang pinansin
Ang kanyang mga bilin

Siya ang ‘yong ina
Na sa ‘yo’y nagmahal

Siya ang ‘yong ina
Na sa ‘yo’y nagmahal

Siya ang ‘yong ina
Na sa ‘yo’y nagmahal

Siya ang ‘yong ina
Na sa ‘yo’y nagmahal