Freddie Aguilar – Pulubi

no image

lyrics Freddie Aguilar – Pulubi

Ang suot niya ay lumang-luma
At ang kanyang mga mata’y malamlam
Banaag mo sa kanyang mukha ang kahirapan
Maghapon siya sa mga daan
Nanghihingi ng kaunting tulong
At madalas n’yo siyang hamakin at libakin

Siya ay pulubi, hinahamak ninyo

Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo

At pagsapit ng dilim
Wala man lang siyang matutuluyan
Sa lamig ng paligid, walang makublihan
Kailan niyo siya kaaawaan
Kailan niyo siya mauunawaan
‘Pag ang lahat ay huli na, siya’y lilimusan

Siya ay pulubi, hinahamak ninyo
Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo

Siya ay pulubi, hinahamak ninyo
Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo